• Rejestracja
Wpisz pytanie:
Mobile menu

Proszę o objaśnienie kolonoskopii jelita grubego i wynik bad.hist-pat.

Per rectum bz.Instrument wprowadzono do niezmienionej kątnicy.
w bańce odbytnicy kilkanaście małych polipów,największe usunięto kleszczykami biopsyjnymi.Hist-pat.poj1 i 2,pozostała część jelita gładka o zachowaniu rysunku
naczyniowym.I co to jest ta bańka odbytnicy?
Wynik bad. hist.-pat.
opis makroskopowy
I i II-drobne szarobrunatne wycinki
Polypi hyperplastici.
Mucykarmin(+)
Polypi hiperplastici
Mucykamin (+)
pytanie zadane 12 stycznia 2015 w Gastrologia przez użytkownika karol

1 odpowiedź

Szanowny Panie,
bańka odbytnicy jest to część odbytnicy a więc ostatniego odcinka jelita grubego. W dolnej części odbytnicy znajduje się odbyt a w górnej właśnie bańka. W wyniku badania kolonoskopowego opisywane są małe polipy znajdujące się w bańce odbytnicy. Do badania histopatologicznego pobrano 2 wycinki - w nich potwierdzono że są to polipy hiperpastyczne - brak tam stwierdzenia czy też podejrzenia odnośnie istnienia zmian nowotworowych. Istnienie takich polipów może powodować zaburzenia w oddawaniu stolca czy też krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Występowanie wielu polipów jest wskazaniem do okresowych badań endoskopowych i w zależności od wywiadu rodzinnego do zastanowienia się czy nie występuje u Pana w rodzinie jakaś gastroenterologiczna choroba dziedziczna. Wynik wymaga konsultacji bezpośredniej z prowadzącym lekarzem celem ustalenia dalszego postępowania.
odpowiedź 12 stycznia 2015 przez (w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych)
...