• Rejestracja
Wpisz pytanie:
Mobile menu

spłycenie lewego kąta przeponowo-żebrowego.Widoczne pola płucne bez zagęszczeń ogniskowych.Sylwetka serca w normie?

Spłycenie lewego kąta przeponowo-żebrowego.Widoczne pola płucne bez zagęszczeń ogniskowych. Sylwetka serca w normie?
  • lęki
  • suchość w gardle
pytanie zadane 14 marca 2014 przez użytkownika Kasia Bryłka

1 odpowiedź

Szanowna Pani,
spłycenie kąta przeponowo-żebrowego w badaniu RTG klatki piersiowej (które jest badaniem bardzo niedokładnym, raczej przesiewowym, obarczonym błędem z uwagi na ograniczenia metody) jest ogólnym określeniem nie wskazującym na konkretną diagnozę. Może być objawem obecności płynu w jamie opłucnej lub zrostów u podstawy płuc - takie zrosty czasem pozostają po zapaleniu płuc lub po wcześniejszym wysięku w jamie opłucnej, ale nie wykluczone są również zmiany naciekowe u podstawy płuc. W zależności od kontekstu klinicznego takiego jak wiek, płeć, zgłaszane dolegliwości, historia chorób należy interpretować wynik RTG. Aby odróżnić obecność płynu od zrostów można wykonać badanie USG jam opłucnych. Warto  też porównać bezpośrednio to zdjęcie z jakimś zdjęciem wykonanym w przeszłości - jeżeli w ciągu lat się nie zmienia obraz tego kąta - nie powinno budzić to większego niepokoju. Lub w przypadku braku takiego zdjęcia wykonać badanie kontrolne. Jeżeli widoczna jest dynamika zmian - narastanie zacienienia - wówczas wskazane jest poszerzenie diagnostyki. Ostateczna diagnoza możliwa jest jedynie w badaniu tomografii komputerowej klatki piersiowej. Pozostałe zdania przytoczonego opisu wskazują na radiologiczną normę.
odpowiedź 21 czerwca 2016 przez (w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych)
...