• Rejestracja
Wpisz pytanie:
Mobile menu

Torbiele śledziony

Mam 2 torbiele śledziony o wymiarach jedna 20 mm, druga 14 mm. Badania krwi wykluczyły bąblowicę. Czy jedynym sposobem leczenia torbieli śledziony jest jej całkowite usunięcie? Do jakich rozmiarów muszą powiększyć się te torbiele, żeby usunąć śledzionę?
  • torbiele
  • śledziona
pytanie zadane 3 czerwca 2017 w Chirurgia ogólna przez użytkownika Magdalena

1 odpowiedź

Szanowna Pani,
W przypadku stwierdzonych torbieli śledziony postępowanie musi być wynikiem konsultacji ze specjalistami, w tym specjalistą chirurgiem oraz hematologiem. W przypadku niewielkich torbieli śledziony dość często zalecana jest postawa wyczekująca z okresową kontrolą ultrasonograficzną - innymi słowy co kilka miesięcy wykonuje Pani USG jamy brzusznej celem oceny torbieli - czy powiększa się, a jeśli tak, to w jakim tempie. Nie ma jednego wymiaru torbieli, który kwalifikowałby do bezwzględnego zabiegu operacyjnego. W literaturze fachowej pojawiają się wzmianki odnośnie lokalizacji torbieli, a wskazaniami do zabiegu. Według nich szczególnie niebezpieczne są duże torbiele położone we wnęce śledziony (czyli w miejscu gdzie znajdują się duże naczynia śledzionowe) oraz położone podtorebkowo, gdyż wtedy nawet niewielki uraz brzucha może spowodować pęknięcie torbieli i duży krwotok do jamy brzusznej, zawsze zagrażający życiu. Ponadto konieczna jest konsultacja specjalisty hematologa, który oceni funkcję śledziony na podstawie badań z krwi i określi jakie mogą być konsekwencje usunięcia narządu. Jest kilka metod operacyjnych, pierwsza to oczywiście splenektomia, czyli całkowite usunięcie śledziony. W grę wchodzi również marsupializacja torbieli śledziony. Zabieg marsupializacji ma za zadanie uniemożliwić ponowne napełnienie jej płynem lub treścią galaretowatą. Marsupializacja torbieli śledziony może być wykonywana metodą klasyczną (inwazyjną). Polega ona na operacyjnym rozcinaniu skóry na brzuchu, a następnie przeprowadzeniu zabiegu. Stosuje się także mniej inwazyjną metodę laparoskopową, czyli zabieg przeprowadzany za pomocą wziernika. Dzięki marsupializacji śledziona pozostaje otwarta i nie gromadzi się w niej płyn. Decyzję odnośnie leczenie podejmuje specjalista chirurg w oparciu o badania, decyzję pacjenta i konsultacje innych specjalistów. Pozdrawiam
odpowiedź 15 czerwca 2017 przez (w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej)
...