• Rejestracja
Wpisz pytanie:
Mobile menu

Zmiana ogniskowa hypodensyjna - prośba o interpretację wyniku

Tomografia Komputerowa Jamy Brzusznej z kontrastem
Środek kontrastowy dożylnie - Ultravist 100 ml

Badanie TK jamy brzusznej wielofazowe.
Zmiana ogniskowa hypodensyjna 35x29mm,ze zwapnieniami w ścianie zmiany,zlokalizowana między żyłą główna dolną a aortą,poniżej odejścia t.krezkowej górnej.
Współczynnik pochłaniania promieniowania niski -4HU,13HU w fazie tętniczej,
w fazie żylne j- 4HU,12HU, w fazie opóżnionej -1HU,12HU-zmiana torbielowata,do różnicowania z węzłem chłonnym w fazie rozpadu. Poza tym-
węzły chłonne trzewne i zaotrzewnowe niepowiększone.
Wątroba nieco powiększona bez zmian ogniskowych,o cechach stłuszczenia.Drogi żółciowe nieposzerzone.Pęcherzyk żółciowy cienkościenny,bez uwapnionych złogów.Żyła wrotna bez zmian.
Trzustka,śledziona,i nadnercza niepowiększone,bez zmian ogniskowych. Nerki w położeniu i ułożeniu typowym,bez zmian ogniskowych,uwapnionych złogów.Ukm obu nerek nieposzerzony.Aorta nieposzerzona .Jama otrzewnowa bez cech płynu,
  • zmiana ogniskowa
  • hypodensyjna
  • inertpretacja wyniku
pytanie zadane 11 kwietnia 2017 w Gastrologia przez użytkownika Zofia

1 odpowiedź

Szanowna Pani,   
zawsze przy interpretacji wyników badań czy to obrazowych, czy laboratoryjnych kluczowy i bardzo istotny jest kontekst kliniczny - tzn. objawy i dolegliwości jakie występowały u danej osoby. Tutaj brakuje tych informacji. Z samego opisu badania można stwierdzić że w okolicy dużych naczyń jamy brzusznej - aorty i żyły głównej dolnej występuje zmiana o niejasnym charakterze. zazwyczaj w tej lokalizacji spotykane są węzły chłonne - stąd podejrzenie opisującego radiologa. Natomiast taki obraz węzła nie jest normalny. Pytanie zatem dlaczego akurat taka zmiana występuje u Pani? Pozostały opis badania TK jamy brzusznej jest prawidłowy, nie podaje Pani występowania innych chorób towarzyszących lub dotychczasowego wywiadu medycznego który mógłby tłumaczyć obecność takiej zmiany. W związku z tym na pewno wynik wymaga konsultacji z lekarzem kierującym i przy braku jakichkolwiek objawów lub punktów zaczepienia, po wykonaniu badań laboratoryjnych ewentualnej laparoskopii zwiadowczej celem pobrania węzła do badania histopatologicznego - wtedy będzie można potwierdzić jaki to jest rodzaj zmiany. Takie decyzje mogą być podejmowane tylko po bezpośredniej konsultacji i ze znajomością całokształtu obrazu chorobowego.
odpowiedź 2 maja 2017 przez (w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych)
...